Methodieken

De kracht van DISC®!

DISC: Leer jezelf en anderen beter kennen en begrijpen en verbeter je communicatiekracht met DISC! Disc geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en de daaruit volgende communicatie.

Disc verdeelt de voorkeuren in gedrag in vier ’temperamenten’:

 • rood (dominant)
 • geel (invloed)
 • groen (stabiel)
 • blauw (consciëntieus)

De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt. Disc is daarom een waardevol instrument en eenvoudig te begrijpen. Door jezelf te verdiepen in en bewust om te gaan met Disc, ben je in staat mensen te benaderen zoals ZIJ benadert willen worden.
Betere communicatie creëert verbinding en zorgt voor minder frustratie. Kortom, het levert positieve energie zowel op het werk als privé.

Wij zetten disc onder andere in tijdens trainingen en workshops met als doel:

 • helpen leidinggevenden en HR managers bij werving- en selectie en samenstelling van teams
 • medewerkers hun gesprekspartner beter te begrijpen
 • teams in hun kracht zetten door de verschillende voorkeuren te benutten binnen verschillende fases van de teamontwikkeling

Leer jezelf en elkaar weer beter kennen met DISC!

 

Drijfveren®

Wanneer mensen hun drijfveren kennen, leven en werken zij volgens hun eigen normen en waarden en zijn minder afhankelijk van hun omgeving. Zij leven ‘proactief’.

In welke situatie(s) kom jij in actie? Onze drijfveren analyse bestaat uit 7 dimensies en met jouw unieke kwaliteiten die jij in het leven en aan organisaties te bieden hebt. Drijfveren en levens- en werkplezier zijn nauw met elkaar verbonden.

De 7 dimensies binnen drijfveren zijn:

 • Esthetische – het streven naar balans, harmonie, zelfrealisatie en vorm;
 • Zakelijke – het streven naar geld, praktische resultaten en opbrengsten;
 • Individualistische – het streven naar onafhankelijkheid en een unieke identiteit;
 • Politieke – het streven naar invloed, controle en verantwoordelijkheden;
 • Sociale – het streven om anderen te helpen;
 • Ideele – het streven naar orde, regelmaat en structuur;
 • Intellectuele – het streven naar kennis, leren en de waarheid.

 

ACT®

Act® staat voor ‘Analytical Competence Tool’ en is een nieuwe manier om competenties te meten en verbinden met het onbewuste. Wat ons drijft en aanstuurt vindt slechts voor 5% bewust en maar liefst 95% onbewust plaats. Stel je eens voor dat je leert verbinding te maken met het onbewuste.

Bewustworden is het ontdekken van onbewuste drijfveren en aansturingsmechanismen. Het zichtbaar maken van je werkelijke talent. Directe bewustwording op de ‘WHY’ van je gedrag: Waarom doe je zoals je doet?

De Act® meting is een innovatieve methodiek die op heldere, gedetailleerde wijze een antwoord geeft op vragen als:

 • Op welke manier neem ik beslissingen?
 • En neem ik daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor mijn beslissingen?
 • Wat is überhaupt mijn natuurlijke talent?
 • Welke competenties heb ik gedurende mijn leven ontwikkeld?
 • Liggen die ontwikkelde competenties dicht bij mijn natuurlijke talenten?
 • Of staan ze ver verwijderd van elkaar?

Leer vanuit zelfreflectie jezelf bewust te worden welke competenties en ‘overlevingsstrategieën’ je tot nu toe hebt ingezet. En leer vanuit jouw natuurlijke kracht en verborgen potentieel opnieuw ruimte te pakken om beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen.